2017 — Szlovénia és Kecskemét bevétele

2017. március 15. Közreműködés a városi ünnepségen

Kalotaszegi katonadalok

Március 15-i műsorainkat minden alkalommal Báli Péterné állította össze és tanította be, gondosan ügyelve arra, hogy évről-évre új dalokkal lepjük meg a megemlékezőket.

Ez az évünk is a hagyományok szerint indult tehát, a maga nemében mégis rendhagyó volt: karnagyunk, Utassy Ferenc – munkájából adódó külföldi útjai miatt – ekkoriban már igen kevés időt töltött velünk. Emiatt a megszokottnál kevesebb, de nagyon szép, emlékezetes fellépést vállaltunk ebben az évben. Felkészüléseinket többnyire szólam-vezetőink irányították.

 

2017. május 28. Tavaszi koncert az alsógödi Szent István templomban

Közreműködött: Zsilka Alan – orgona

2017. május. 28. Évzáró koncert
2017. május. 28. Évzáró koncert

Különös, régi-új darabokból összeállított műsorral köszöntöttük a tavaszt:

• Debussy: Trois Chansons - I. Dieu,
• Grieg: Våren (Tavasz),
• Britten: Concord (Harmónia),
• Haydn: Insanae et vanae curae (Esztelen és hiábavaló dolgok),
• Widor: 6. orgonaszimfónia, I. tétel,
• Mendelssohn: d-moll allegro

A Haydn-darabnak ez volt a Gaude-bemutatója, amit hosszas és alapos gyakorlás előzött meg Németh Márta és Báli Péterné vezetésével.

2017. június 2–4. Vendégszereplés Szlovéniában

Tóth Andrea ekkor készült felvételei itt láthatóak.

Kórustalálkozó Dobronakon, hangverseny a ljubljanai Szent Vitus templomban

„A Göd-Lubljana zenei híd alapjainak lerakása közel két éve kezdődött. Alapos szervezőmunka és a május végi alsógödi koncert után, ahol a gödiek is hallhatták az utazó repertoár darabjait, a Gaude Kórus buszra szállt, hogy elvigye Göd és Magyarország üdvözletét a déli szomszédságba.

A szlovéniai Muravidék kétnyelvű községe, Dobronak háromszáz fős színházter-mében három különböző zenei csoport találkozott Kodály szellemében, a magyar népdalok révén. A Varga József vezette férfikar, a Dobronaki Nótázók Kardos Endre szakmai irányításával gitár- és furulyakíséretes muravidéki gyűjtésű népdalokat adtak elő, a helyi Kétnyelvű Általános Iskola énekkara szlovén és magyar dalokkal készült Anamarija Krvišek Zavec vezetésével, a Gaude Kórus pedig három magyar népdal-rapszódiát énekelt Utassy Ferenc irányításával. Az együtteseket Dobronak szlovén polgármestere, Marjan Kardinar, majd Cár Anna, a Magyar Nemzeti Közösség elnöke köszöntötte, végül az est fővédnöke, Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország szlovéniai nagykövete (a Gaude alapítótagja) szlovénül és magyarul fejezte ki örömét a kulturális együttműködésért, illetve mutatta be a helyieknek a Gaude Kórus zenei tevékenységét. A kulturális esten jelen volt a lendvai magyar főkonzul, dr. Földes Gyula is.

A Himnusszal zárt, szívet melengető koncert és a szeretetvendégség után a kórus folytatta útját Ljubljanába, ahol másnapi városnéző sétája során megkoszorúzta a várban Batthyány Lajos emléktábláját, aki kivégzése előtt hónapokig ott raboskodott. Délután a ljubljanai Szent Vitus (Cerkev Sv. Vida) templom kórusával egy rövid próbán ismerkedtünk meg. Már az első hangoknál hallani lehetett: nincs szükség tolmácsra, a zene univerzális nyelvén kommunikál egymással a két énekkar. Mi Grieg gyönyörű Ave maris stella című művét énekeltük bevonuláskor, majd a templomi kórussal együtt szólaltattuk meg Gounod C-dúr miséjét.

Ezután már az oltár előtt hangzott el Liszt Salve Regina, Stochausen Da Pacem és Kodály Ének Szent István királyhoz című alkotása. Az összkar Bruckner monumentális hangzású, Locus istéjével zárta a műsort.

A koncert után egy jó hangulatú kórustalálkozó keretében némi helyi étel- és borféleségekkel megerősödve még jó sokáig énekelt egymásnak a két énekkar magyar és a szlovén műveket. A zenei barátságot tovább építve a szlovén kórus egy gödi meghívással lett gazdagabb. És a Gaude? A festői szépségű Škofja Loka nevű kisváros megtekintésén túl zenei élményekkel és szebbnél szebb fotókkal tért haza.”

Tóthné Barcs Ágnes, Vizváry Vilmos

Kórusunk a Szent Vitus-templomban, Ljubjanában
Kórusunk a Szent Vitus-templomban, Ljubjanában
A várban megkoszorúztuk Batthyány Lajos emléktábláját
A várban megkoszorúztuk Batthyány Lajos emléktábláját

2017. június 18. Évadzáró összejövetel Németh Mártánál

Tóth Andrea ekkor készült felvételei itt láthatóak.

2017. jún. 18. Évzáró összejövetel Németh Mártánál
2017. jún. 18. Évzáró összejövetel Németh Mártánál

2017. augusztus 19. Kórustársunk, Hodován Józsefné Katalin lánya és Balku Bertalan esküvője

Helyszín: Asógödi Szent István templom

2017. aug. 19. Hodován Katalin és Balku Bertalan esküvője
2017. aug. 19. Hodován Katalin és Balku Bertalan esküvője

„A Gaude Kórus nagy családként is működik. Jóban, rosszban egymás mellett állunk. Együtt nevetünk vagy együtt sírunk. Mikor lányom esküvőjét szerveztük, sokat gon-dolkoztunk azokon a részleteken, hogyan lehetne még szebbé, emlékezetesebbé tenni ezt a napot. Ekkor kértük meg a kórust, hogy énekeljen az egyházi szertartáson. Ők nagy örömmel vállalták a felkérést. Mivel örömanyaként nem énekeltem velük, számomra is meglepetés volt, hogy mit fogunk hallani. Fantasztikus érzés volt hallgatni a gyönyörű hangzású kórust. Dalaikkal nagyon meghatottak engem és a násznépet is. Ünnepélyesebbé tették lányom számára ezt a napot, amiért igen hálás vagyok! Jó volt velük megosztani örömünket és jó érzés volt begyűjteni a sok dicséretet, elismerő szavakat, melyeket a kórusom kapott. Nagyon büszke voltam arra, hogy én is ehhez a közösséghez tartozom!” Hodován Józsefné

2017. szeptember 1–3. Kórustábor Bánkon, a Bánkgyöngye panzióban

2017. október 29. Őszi zenei kirándulás Kecskemétre

Tóth Andrea ekkor készült felvételei itt láthatóak.

Korábbi hazai városlátogató hagyományunkat folytatva ebben az évben Kecskemétre szerveztek zenei kirándulást kórustársaink: Váczi Edit, aki Kecskeméten járt iskolába, majd a tanítóképző elvégzése után Gödre került, családot és kórust alapított. A másik szervező, Koréhné Szűcs Mária szintén családi szálak révén kötődik a „hírös város”-hoz. A barátságtalan őszi idő ellenére az egésznapos programnak minden pillanata élményt jelentett: délelőtt látogatás és zenélés a Leskowsky Albert Hangszermúzeumban, majd egy kellemes ebéd és városnéző séta után a híres Kodály Intézetbe látogathattunk, ahol Edit egykori tanára, Kontra Zsuzsa avatott be minket a tanári szoba hatalmas tölgyfa-asztalának és az intézet – Kodály Zoltán által is használt – zongorájának történetébe.

A kecskeméti hangszermúzeumban
A kecskeméti hangszermúzeumban

Ezt követően érkeztünk meg a kórustalálkozó helyszínére, az Ybl Miklós tervezte romantikus stílusú, 34 x 23 méteres alapterületű, 34 méter magas, görög kereszt alaprajzú evangélikus templomba, ahol Edit első karvezetője, Szabó Sándor és kórusa adott keretet koncertünknek.

Műsorunkon a következő művek szerepeltek:

• Kodály: Horatii carmen;
Heyr, hymna… (izlandi népdalfeldolgozás);
• Hassler: Dixit Maria;
• Händel: Anthem Alleluja;
• Rossini: Quando corpus (a Stabat Materből);
• Liszt: Ave maris stella;
• Stockhausen: Da pacem

A hangverseny megható lezárásaként a kecskeméti Novum Kamarazenekar közreműködésével J. S. Bach Jesus bleibet meine Freude című korálját szólaltattuk meg.

Erre a programokban és örömökben bővelkedő napra utólag így emlékeznek vissza a szervezők, valamint karnagy úr:

Fellépés Kecsekeméten az evangélikus templomban
Fellépés Kecsekeméten az evangélikus templomban

Drága Dalostársak,

Feri levelén meghatódva, folytatnánk a köszönő sorokat. Sokan nem tudjátok, hogy a szervezés folyamán sokszor kerültünk reménytelen helyzetbe. Ekkor kórusunk tagjai a segítségünkre siettek. Kiemelnénk Barcs Ági hosszas levelezéseit, melynek köszönhetően sikerült a Novum Kamarazenekar nyomára bukkanni. Fellépésünk előtt két héttel vállalták a közös fellépést. Ági mutatta be levélben Kis János lelkész úrnak kórusunkat, és ő szerkesztette meg számotokra a kecskeméti program tervezetét is. Szépséges plakátunk Tóth Andika remekműve, nyomtatásáért pedig Lestyán Ágikát illeti köszönet. A hangversenyen elhangzott zeneművek ismertetését Márti-kánk a tőle megszokott pontossággal, magas színvonalon állította össze. Jó érzés volt, hogy mögöttünk állt Katánk, aki mérnöki precizitással kezelte pénzügyeinket (mint tudjátok ez nem az erősségünk). Az ajándékok tervezésénél első szóra segített Kesserű Andika, aki saját készítésű táskákat és Zsolti, aki 16 db díszcsomagolású mézet ajánlott fel. Köszönet minden kórustagnak, hogy a zord időjárás ellenére is meg-őriztétek jókedveteket!

Marusz, Edó

Karnagyunk levele szintén ritkán hallható elismeréseket tartalmazott:

Először is köszönet Edókának, Marusznak ezen út ötletéért, a programért, de leg-inkább a helyszínért, s a velünk fellépő házigazdákért. Mindannyiótoknak köszönöm az önmagatokat fölülmúló koncentrálást, s a műsoron megszólaltatott darabok magas színvonalú előadását. Ha Kodály hallhatott volna benneteket, nagyon elégedett lett volna a hallottakkal, s mint az Úr Madáchnál a hetedik napon, konstatálhatta, hogy álma valóra válik…

A Gaude hangzása (főleg az ismert, régibb darabokban), a templomnak is köszön-hetően mennyeien szép volt. A délután fénypontjaként a „Heyr himnasmidur” 2. versszakának hangzását emelném ki. Ugyancsak kiemelném szinte valamennyi darab kezdetét, s még inkább a záró akkordokra való kifinomult, művészi megérkezést.

A szólamok »versengéséből« ma a basszus teljesítménye számomra a legemlékezetesebb: bársonyos, összeérett, férfias szólamot hallhatott a közönség, s egy percig sem merült fel, hogy mindössze négy fő viszi hátán a többi szólam felépítményét.

Utassy Ferenc

2017. november 16. A Szent Imre Kórus 20 éves jubileumi koncertje a felsőgödi Jézus Szíve-templomban

Nagy örömmel tettünk eleget a kórusunk fellépéseit orgonajátékával számos alkalommal gazdagító Slezsák János karnagy úr felkérésének a felsőgödi katolikus egyházi kórus ünnepi koncertjén való részvételre. Vendégük volt még a Szent Márton Kamarakórus Pannonhalmáról. Külön öröm volt számunkra, hogy a Gaude egyik alapító-tagja, Kollárné Kimlei Mária a két gödi énekkarban kiművelt, szépen csengő szopránja mindkét műsorban felcsendült.

2017. december 16. Adventi koncert a Búzaszem Iskolában a Kicsik Kórusával

2017. dec. 16: Hangverseny a Búzaszem Iskolában
2017. dec. 16: Hangverseny a Búzaszem Iskolában